Praktisch

Adres

Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek
Hoek 76
2850 Boom

CONTACT:

Toerisme Rupelstreek
Regionaal infokantoor
PRD De Schorre
Schommelei 1 bus 3
B - 2850 Boom
Tel : 03 - 880 76 25
info@toerismerupelstreek.be


www.nautischrupelstreek.be