Blikvangers

De Rupelstreek is eeuwenlang de bakermat van de baksteen geweest. Steenbakkerijen kwamen er reeds voor in de 13de eeuw. Na de grote brand van Antwerpen in 1546 kende de baksteennijverheid een enorme groei: huizen werden voortaan in steen opgetrokken in plaats in hout. Er was dus veel vraag naar baksteen.

De centrale ligging aan de Rupel maakte van de Rupelstreek als het ware een spin in het waterwegennet en basteenvervoer per schip lag dus voor de hand. 
Via de Schelde stroomop- en stroomafwaarts, Leie, Durme, Nete, Zenne, Dijle en Demer waren vele afzetmarkten bereikbaar. De kanalen Brussel-Rupel en Brussel-Charleroi, en later het Albertkanaal, vergemakkelijkten de handel met Brussel en Wallonië en de aanvoer van steenkool.

In het Nautisch Bezoekerscentrum staan nu twee grote blikvangers opgesteld..

Uniek kader

Uniek kader

Het Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek is gevestigd aan Hoek 76 te Boom  en werd half ingebouwd in een oude steenbakkerij-oven.

Om de vele toeristische mogelijkheden van de Rupelstreek te ontdekken kan je terecht op  www.toerismerupelstreek.be.